FANDOM


Nating

น้าติง

อ.สุวัฒน์ กลิ่นเกษร (Suwat Klinkesorn) หรือรู้จักกันในชื่อ น้าติง' (Nating) เป็นผู้บรรยายกีฬาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการมวยปล้ำซึ่งน้าติงได้พากย์เสียงภาษาไทยมานานหลายปี

ประวัติEdit

น้าติงเป็นอาจารย์วิชาพลศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับงานบรรยายกีฬาหลายประเภท โดยมีกีฬามวยปล้ำเป็นงานหลักที่ทำให้น้าติงเป็นที่รู้จัก ก่อนจะลาออกจากงานสอนหนังสือไปเป็นผู้บรรยายเต็มตัว

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.